Dotacje z UE na otwarcie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje z UE na otwarcie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej

Planujesz otwarcie działalności , a tym samym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potrzebujesz zastrzyku gotówki na start w prowadzeniu działalności? Rodzaj usług, które chcesz świadczyć wymaga zakupienia sprzętu lub maszyn? Skorzystaj z dotacji na założenie formy.

Fundusze Europejskie to nic innego jak budżet Unii Europejskiej, którego tworzą w dużej mierze osiągnięte dochody pochodzące z państw członkowskich. Obecny plan finansowy obejmuje lata 2014-2020.

Struktura Funduszy Europejskich

Unia Europejska realizuje zgromadzone środki za pośrednictwem różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych. Jednym z takich funduszy jest Europejski Fundusz Społeczny. Jego zasadniczym celem jest przeciwdziałanie bezrobociu.  Z jego środków realizowany jest również instrument rynku pracy tj. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Gdzie można ubiegać się o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jednym z dysponentów funduszy europejskich na założenie firmy są Powiatowe Urzędy Pracy.

Obecnie realizują dwa projekty:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa,
 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Należy złożyć w Urzędzie Pracy, którym jest się zarejestrowanym w okresie ogłoszonego naboru  wypełniony wniosek o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Aby ubiegać się o dotację unijną trzeba posiadać status osoby bezrobotnej, posiadać drugi profil pomocy, oraz mieć zaplanowane działanie w Indywidualnym Planie Działania w postaci środków na dotacje.

Procedura otrzymania dotacji

 1. Wypełnienie wniosku o uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności.
 2. Złożenie wniosku na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2020.
 3. Uczestniczenie w komisji – o ile są one organizowanie lub odpisanie na pismo o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonego wniosku.
 4. Podpisanie umowy. Przy podpisaniu umowy należy przyjść z współmałżonkiem, oraz z poręczycielami oraz ich współmałżonkami.
 5. Do 2 miesięcy przedłożyć faktury, dokumenty kupna sprzedaży potwierdzające zakup maszyn, sprzętów, oprogramowania, które zostały wskazane we wniosku i zakupione z dotacji na rozpoczęcie działalności.
 6. Prowadzić działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy oraz przedłożyć stosowną dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalność.

 

Udostępnij
 • 3
 • 1
 • 1
 •  
  5
  Udostępnienia
 •  
  5
  Udostępnienia
 • 3
 • 1
 • 1
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments