Czym jest numer NIP? Jak uzyskać numer identyfikacji podatkowej?

nip-czym-jest

Często zadawane przed wielu pytania co to jest NIP oraz ile cyfr ma NIP zostaną rozwikłane w tym artykule. Mimo powszechności tego oznaczeniu wiele osób nie wie do końca czym jest. Na ten skrót możną się często natknąć w życiu codziennym. Jest obecny na paragonach za codzienne zakupy, często spotykany w stopkach stron internetowych oraz na różnych dokumentach urzędowych.

Co to jest NIP?

Akronim ten oznacza numer identyfikacji podatkowej i jest dziesięciocyfrowym kodem, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja podatnika w Polsce. Funkcjonuje od 1996 roku i nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli już wiesz co to jest NIP warto wiedzieć komu jest potrzebny i jak go uzyskać.

NIP i PESEL jako identyfikatory podatkowe

Stosowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego możliwe jest w przypadku gdy płatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. NIP jest natomiast zarezerwowany dla większej grupy podatników i związany jest z:

  • osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, które prowadzą działalność gospodarczą i są podatniki podatku VAT
  • osobami fizycznymi, których ewidencja PESEL nie obejmuje, pozostającymi jednak podatnikami na podstawie odrębnych ustaw
  • płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne
  • osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które pozostają podatniki na podstawie odrębnych ustaw

Jak uzyskać numer NIP?

Osoby fizyczne, które nie posiadają jeszcze NIP i składają wniosek o wpis do CEIDG (zakładają działalność gospodarczą) numer identyfikacji podatkowej nadawany jest „z automatu” na podstawie wniosku rejestracyjnego CEIDG-1. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nieobjęta rejestracją w CEIDG nadanie NIP odbywa się poprzez złożenie wniosku NIP-7 w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania.

Podobne rozwiązanie stosuje się także wobec osób prawnych/jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wówczas zgłoszenie przyjmowane jest na formularzu NIP-2.

 
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.