Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

 

GAPR sp. z o.o. jest spółką z Miastem Gliwice jako jej głównym udziałowcem, której zadaniem jest w szczególności wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od 15 lat Agencja prowadzi intensywne działania na rzecz nauki, biznesu i samorządu. Tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw istniejących. Spółka posiada unikalny zbiór zasobów, dzięki którym wsparcie dla firm może mieć charakter kompleksowy.

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu. Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami a organami władzy państwowej i samorządowej. To idealne miejsce dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce.

 

GAPR sp. z o.o. w Gliwicach to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrujący i wspierający środowisko przedsiębiorców. GAPR sp. z o.o. stawia także na usługi wysokich technologii, co w połączeniu z nowymi szlakami komunikacyjnymi, nowoczesnymi obiektami oraz dostępnymi terenami pod zabudowę stanowi o wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej firmy.

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach efektywnie wykorzystuje fundusze unijne poprzez realizację innowacyjnych projektów, w tym m.in. uruchomienie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk, prowadzenie ośrodka informacyjno-doradczego w ramach sieci Enterprise Europe Network czy organizację staży zawodowych.

 
         

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi została ustanowiona
w 1991 r. w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia; wspierania kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej.

 

Działalność Fundacji w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, działalności szkoleniowej oraz pozyskiwania środków finansowych jest objęta Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.

 

Fundacja posiada status Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis. Działalność naukowo-badawcza Fundacji ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej, inżynierii tkankowej. Prowadzona jest we własnym Instytucie Protez Serca złożonym z Pracowni Sztucznego Serca, Pracowni Biocybernetyki i Pracowni Bioinżynierii

 

Zapleczem technologiczno-wdrożeniowym Instytutu Protez Serca Fundacji są działające w ramach struktury organizacyjnej: Zakład Mikrobiologii i Histopatologii oraz Laboratorium Technologiczne Pracowni Sztucznego Serca będące zapleczem wytwórczym protez serca. Laboratorium Procesowe Pracowni Sztucznego Serca jest certyfikowanym producentem elementów protez serca wg normy ISO 13485.

         

 

Polski Rejestr Statków S.A.

 

Polski Rejestr Statków S.A., to niezależna, rozpoznawana na całym świecie instytucja rzeczoznawcza z 80-letnimi tradycjami na rynku, należąca do elitarnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS). Działalność Polskiego Rejestru Statków, jako jednej z nielicznych polskich instytucji reguluje ustawa stanowiąca, że Polski Rejestr Statków jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej a na mocy rozporządzeń rządu RP znajduje się na liście firm o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 

Polski Rejestr Statków prowadzi wielokierunkową, międzynarodową działalność, która swoim zakresem obejmuje usługi klasyfikacji statków, nadzorów przemysłowych, certyfikacji systemów zarządzania oraz certyfikacji wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej, a także powiązane z tymi obszarami szkolenia, które są wciąż rozwijane w nowych interesujących kierunkach.

Polski Rejestr Statków to pierwsza, akredytowana w Polsce jednostka certyfikująca systemy zarządzania, oferta obejmuje ponad 20 akredytowanych i notyfikowanych usług certyfikacyjnych, realizowanych w kraju i zagranicą przez wysokokwalifikowany personel liczący ponad 100 osób. Dzięki dynamicznym reakcjom na bieżące potrzeby rynku, Polski Rejestr Statków jest pionierem kształtującym nowatorskie i właściwe rozwiązania w każdym sektorze gospodarki.
            

Organizatorzy Programu Biznes z Sercem