Konferencja - „CSR – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – wiem, rozumiem, stosuję”


Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Na konferencji szczegółowo omówione zostaną zasady zawarte w normie ISO 26000:2010, sposób ich wdrażania i korzyści dla organizacji, które je wdrożą. Zaprezentowane zostaną także dobre przykłady realizacji zasad CSR przez przedsiębiorstwa.


Data: 23 marca 2017 r. g. 9.30
Miejsce: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 345 a, Zabrze

Szczegółowych informacji udziela: Sylwia Pietrzyk tel. 604 751 709 lub csr@gapr.pl

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na csr@gapr.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 


Program Konferencji:
9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Otwarcie konferencji - Przedstawiciele Kapituły Programu „Biznes z sercem”
10.15 Wystąpienie Patronów konferencji
10.45 Społeczna odpowiedzialność organizacji według norm ISO 26000 i SA 8000 - Władysław Feist, Auditor Wiodący  
         PRS Certyfikacja
11.10 Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu według normy ISO 26000 - praktyczne wdrażanie - Feist,
         Auditor Wiodący PRS Certyfikacja
11.35 Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach - Krzysztof Janicki, Auditor
         Wiodący PRS Certyfikacja
12.00 Przerwa na kawę
12.15 Konkurs „Biznes z Sercem” – Dlaczego warto? – omówienie zasad i korzyści płynących z uczestnictwa w
         Konkursie - Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja
12.45 Dobre Praktyki w zakresie CSR – organizacja duża - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział
         Elektrownia Bełchatów
13.15 Dobre Praktyki w zakresie CSR – organizacja mała - Dom Tłumaczeń SOWA Ewa Rogozińska z Opola
13.45 Podsumowanie, losowanie nagród, zakończenie konferencji.
14.00 Lunch
2017-03-03 07:57 914

Organizatorzy Programu Biznes z Sercem