Konferencja Programu "Biznes z Sercem" pn: "CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - wiem, rozumiem, stosuję"

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

CSR, to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniona przez przejrzyste i etyczne postępowanie. Postępowanie to przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy oraz jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Na konferencji szczegółowo omówione zostaną zasady zawarte w normie ISO 26000:2010, sposób ich wdrażania i korzyści dla organizacji, które je wdrożą. Zaprezentowane zostaną także dobre przykłady realizacji zasad CSR przez przedsiębiorstwa.
TERMIN KONFERENCJI: 23 MARCA 2017 g. 9.30

MIEJSCE: Zabrze, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 345a


ORGANIZATORZY:

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi,

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Polski Rejestr Statków S. A.
PROGRAM

9.30

Rejestracja uczestników

10.00

Otwarcie konferencji - Przedstawiciele Kapituły Programu „Biznes z sercem”

10.15

Wystąpienie Patronów konferencji

10.45

Społeczna odpowiedzialność organizacji według norm ISO 26000 i SA 8000 - Władysław Feist, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja

11.10

Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu według normy ISO 26000 - praktyczne wdrażanie - Władysław Feist, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja

11.35

Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach - Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja

12.00

Przerwa na kawę

12.15

Konkurs „Biznes z Sercem” – Dlaczego warto? – omówienie zasad i korzyści płynących z uczestnictwa w Konkursie - Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja

12.45

Dobre Praktyki w zakresie CSR – organizacja duża - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

13.15

Dobre Praktyki w zakresie CSR – organizacja mała - Dom Tłumaczeń SOWA Ewa Rogozińska z Opola

13.45

Podsumowanie, losowanie nagród, zakończenie konferencji.

14.00

Lunch

 

Informacji na temat konferencji udziela: 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Pani Sylwia Pietrzyk  telefon: 604 751 709, 32 339 31 79

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: csr@gapr.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYInformacje na temat wykładów

 1. Społeczna odpowiedzialność organizacji według norm ISO 26000 i SA 8000

  W ostatnich latach bardzo wzrosło krajowe i światowe zainteresowanie odpowiedzialnością społeczną organizacji, odpowiedzialnością za jej decyzje i działania. Odpowiedzialność społeczna posiada szereg aspektów, od ludzi do naturalnego środowiska. Od wielu lat istnieje w tym zakresie standard SA 8000, ostatnio nowelizowany w 2014 roku, który ustala w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji minimalne wymagania, w oparciu o akty ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Od 2010 roku istnieje niezwykle obszerna norma ISO 26000, która przedstawia szczegółowo wszystkie możliwe aspekty społecznej odpowiedzialności z odniesieniem do standardów międzynarodowych w tej dziedzinie.

  Wykład zapoznaje z zarysem postanowień obu norm, by zapewnić uczestnikom ogólną wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności i jej elementów w organizacji, w tym w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i urzędach. Wiedza ta pozwoli Państwu rozeznać miejsce Państwa organizacji w omawianej dziedzinie i dokonać odpowiednich decyzji i działań.

 2. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu według normy ISO 26000 - praktyczne wdrażanie

  Szkolenie jest skierowane do menadżerów i specjalistów, którzy zamierzają wdrożyć lub wdrażają zasady, i systemy odpowiedzialności społecznej w swoich organizacjach. Szkolenie oparte jest o znajomość normy ISO 26000 i obejmuje przypomnienie zasad i dziedzin społecznej odpowiedzialności organizacji, ćwiczenie Identyfikacji zagadnień odpowiedzialności społecznej w przykładowej organizacji, identyfikację jej interesariuszy i sfery oddziaływań, ustalanie ładu organizacyjnego, komunikacji i praktyk w zakresie integrowania społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji oraz doskonalenia tych praktyk
 3. Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach

  ISO 26000 jest Normą Międzynarodową zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianej poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie.

  Weryfikacja społecznej odpowiedzialności biznesu ma na celu: wsparcie Organizacji w osiąganiu zrównoważonego rozwoju, poprawę zaufania do Organizacji i polepszenie relacji z interesariuszami. Jest również formą pomocy Organizacji, w ocenie stopnia wdrożenia wytycznych zawartych w normie ISO 26000.

  Podczas szkolenia przedstawimy Państwu metodykę podejścia do weryfikacji zakresu wdrożenia ISO 26000 w Organizacjach, opartą na wypracowanej w PRS Certyfikacja specyfikacji i procedurze postępowania. Ze względu na to, że Norma ISO 26000 nie stanowi podstawy do prowadzenia audytów, eksperci PRS Certyfikacja opracowali metodykę, która pozwala na przeprowadzenie skutecznej weryfikacji wdrożenia, w oparciu o wytyczne i zalecenia zawarte w normie ISO 26000.
 4. Osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności.

  Przedstawiciele przedsiębiorstw przedstawią cele wdrażania społecznej odpowiedzialności, przyczyny dla których oparto wdrożenie o normę ISO 26000, cele i przebieg wdrożenia, osiągnięcia i dalsze perspektywy i zadania.

 

Organizatorzy Programu Biznes z Sercem