Konferencja "BIZNES Z SERCEM” - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Konferencja jest inauguracją Projektu „Biznes z sercem”, którego celem jest zachęcenie jak największego grona organizacji do zainteresowania się tematyką CSR, zapewnienie zainteresowanym szkoleń z zakresu CSR i ocena organizacji, które zgłoszą swoją gotowość, pod kątem zgodności ze specyfikacją opartą o wymagania normy ISO 26000:2010. Specyfikacja została opracowana i zostanie omówiona na konferencji przez zespół PRS Certyfikacja. Przedstawiciele organizacji, które poddadzą się w terminie czerwiec – wrzesień 2016 ocenie, zostaną zaproszeni na 25 edycję koncertu Serce za Serce, gdzie wręczone zostaną uczestnikom, którzy wykażą się największą społeczną odpowiedzialnością, statuetki „Biznes z sercem”.

TERMIN KONFERENCJI: 31 MARCA 2016R.

MIEJSCE: Zabrze, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 345a

ORGANIZATORZY: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Polski Rejestr Statków S. A.

PROGRAM

 

8:30 Rejestracja uczestników
9:00 Otwarcie konferencji - Przedstawiciele Kapituły Projektu „Serce za serce”.
9:10 Społeczna odpowiedzialność organizacji według norm ISO 26000 i SA 8000 - Władysław Feist, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja.
10:00 Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu według normy ISO 26000 - praktyczne wdrażanie - Władysław Feist, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja.
10:30 Przerwa na kawę.
10:50 Normy międzynarodowe, prawo krajowe dotyczące odpowiedzialności społecznej - Władysław Feist, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja.
11:20 Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach - Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja
11:50 ISO 26000 zagadnienia środowiskowe.  Europejski wymiar odpowiedzialności środowiskowej – EMAS – Grzegorz Marchewka Auditor Wiodący PRS Certyfikacja, Weryfikator EMAS
12:20 Osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności 
12:50 Przerwa na kawę
13:10 Osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności 
14:25 Podsumowanie, losowanie nagród, zakończenie konferencji
15:00 Lunch

 

Informacje na temat wykładów

 1. Społeczna odpowiedzialność organizacji według norm ISO 26000 i SA 8000

  W ostatnich latach bardzo wzrosło krajowe i światowe zainteresowanie odpowiedzialnością społeczną organizacji, odpowiedzialnością za jej decyzje i działania. Odpowiedzialność społeczna posiada szereg aspektów, od ludzi do naturalnego środowiska. Od wielu lat istnieje w tym zakresie standard SA 8000, ostatnio nowelizowany w 2014 roku, który ustala w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji minimalne wymagania, w oparciu o akty ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Od 2010 roku istnieje niezwykle obszerna norma ISO 26000, która przedstawia szczegółowo wszystkie możliwe aspekty społecznej odpowiedzialności z odniesieniem do standardów międzynarodowych w tej dziedzinie.

  Wykład zapoznaje z zarysem postanowień obu norm, by zapewnić uczestnikom ogólną wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności i jej elementów w organizacji, w tym w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i urzędach. Wiedza ta pozwoli Państwu rozeznać miejsce Państwa organizacji w omawianej dziedzinie i dokonać odpowiednich decyzji i działań.

 2. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu według normy ISO 26000 - praktyczne wdrażanie

  Szkolenie jest skierowane do menadżerów i specjalistów, którzy zamierzają wdrożyć lub wdrażają zasady, i systemy odpowiedzialności społecznej w swoich organizacjach. Szkolenie oparte jest o znajomość normy ISO 26000 i obejmuje przypomnienie zasad i dziedzin społecznej odpowiedzialności organizacji, ćwiczenie Identyfikacji zagadnień odpowiedzialności społecznej w przykładowej organizacji, identyfikację jej interesariuszy i sfery oddziaływań, ustalanie ładu organizacyjnego, komunikacji i praktyk w zakresie integrowania społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji oraz doskonalenia tych praktyk.

 3. Normy międzynarodowe, prawo krajowe dotyczące odpowiedzialności społecznej

  Odpowiedzialność społeczna organizacji wiąże się ścisłe z odpowiedzialnością prawną, choć oczywiście nie tylko. Warunkiem podstawowym wejścia w realizację postanowień standardów odpowiedzialności społecznej jest świadomość wymagań prawnych tak krajowych jak międzynarodowych oaz ich znajomość w zakresie obowiązującym i skuteczna realizacja.

  W ramach szkolenia zasygnalizujemy dziedziny prawa istotne dla społecznej odpowiedzialności i przytoczymy najważniejsze akty prawa międzynarodowego i przepisy prawne obowiązujące w Polsce.

 4. Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach

  ISO 26000 jest Normą Międzynarodową zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianej poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie.

  Weryfikacja społecznej odpowiedzialności biznesu ma na celu: wsparcie Organizacji w osiąganiu zrównoważonego rozwoju, poprawę zaufania do Organizacji i polepszenie relacji z interesariuszami. Jest również formą pomocy Organizacji, w ocenie stopnia wdrożenia wytycznych zawartych w normie ISO 26000.

  Podczas szkolenia przedstawimy Państwu metodykę podejścia do weryfikacji zakresu wdrożenia ISO 26000 w Organizacjach, opartą na wypracowanej w PRS Certyfikacja specyfikacji i procedurze postępowania. Ze względu na to, że Norma ISO 26000 nie stanowi podstawy do prowadzenia audytów, eksperci PRS Certyfikacja opracowali metodykę, która pozwala na przeprowadzenie skutecznej weryfikacji wdrożenia, w oparciu o wytyczne i zalecenia zawarte w normie ISO 26000.

 5. Osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności – kilka przedsiębiorstw – max 30 minut prezentacji (raczej po 15 minut) w zależności od chętnych

  Przedstawiciele przedsiębiorstw przedstawią cele wdrażania społecznej odpowiedzialności, przyczyny dla których oparto wdrożenie o normę ISO 26000, cele i przebieg wdrożenia, osiągnięcia i dalsze perspektywy i zadania.

 6. ISO 26000 zagadnienia środowiskowe.  Europejski wymiar odpowiedzialności środowiskowej – EMAS

  Zarzadzanie środowiskiem zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest bardzo istotnym elementem społecznej odpowiedzialności, szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych zużywających zasoby naturalne, lub korzystające z materiałów przetworzonych. Wykład ma pokazać podejście do zagadnień zarządzania środowiskiem tak, by wypełnić zasadę zrównoważonego rozwoju i  kierunki nadane przez normę ISO 26000 w tym spełnienie wymagań prawnych.


PROMOCJA NA
„BIZNES Z SERCEM” - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU DROGĄ DO SUKCESU
 
Zapraszamy do prezentacji „dobrych praktyk” w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wdrożonych i stosowanych w Państwa firmie/organizacji. Zachęcamy do przeprowadzenia 20 minutowej prezentacji oraz możliwości skorzystania z pakietu marketingowego (umieszczenie roll-up, materiały reklamowe itd.).
Wszelkich informacji udziela:

Sylwia Pietrzyk,
tel: 32/3393179
mail: spietrzyk@gapr.pl
2016-03-08 10:48 1770

Organizatorzy Programu Biznes z Sercem