CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – pierwsze kroki – czyli jak zwiększyć konkurencyjność firmy.

Wydarzenie jest pierwszym z cyku szkoleń organizowanych w ramach Programu "Biznes z Sercem".

CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
to strategia biznesowa ukierunkowana na długofalowy
i intensywny rozwój firmy, to działania prowadzone w sposób ciągły, systemowy i ukierunkowane na przynoszenie zysku – firmie i jej otoczeniu. CSR to sytuacja, gdzie każda strona wygrywa, przy czym firma wygrywa zyski i rozwój – poprzez zwiększenie swojej konkurencyjności, ograniczenie ryzyka i zbudowanie zaufania społecznego. A wszystko to dzięki świadomości i umiejętności wykorzystania nowej roli, jakiej od biznesu oczekuje współczesne społeczeństwo.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z:
  • Korzyściami płynącymi ze świadomego, długofalowego stosowania zasad CSR w swojej codziennej działalności.
  • Standardami Normy ISO 26000 dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Ideą Konkursu "Biznes z Sercem" jego wymogami i korzyściami z udziału. 

    Data i godzina:   07 czerwiec 2016 r. g. 9.00

           Miejsce:              Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 4   

                                     „Maszynownia” sala 013 (wejście od strony biura paszportowego)

Informacji udziela:

Sylwia Pietrzyk  telefon: 531 37 44 93, 32 339 31 79

Szczegółowy program znajduje się w zakładce: KONFERENCJA/SZKOLENIA - SZKOLENIA CSR

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny w zakładce: KONFERENCJA/SZKOLENIA - ZGŁOSZENIA

2016-05-20 13:25 1865

Organizatorzy Programu Biznes z Sercem