Mocną stroną Programu "Biznes z Sercem" są nasi eksperci z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, którzy mogą się pochwalić wieloletnim, praktycznym doświadczeniem, szeroką wiedzą oraz zaangażowaniem i pasją.


Ryszard Tkocz


  Dyrektor Zakładu Usług BHP i P-poż. w Radlinie. Wieloletni i ceniony ekspert w zakresie BHP i ppoż. dla przedsiębiorców i instytucji. Od wielu lat współpracuje z PRS Certyfikacja. Bierze czynny udział w wdrażaniu i podnoszeniu standardów bezpieczeństwa, pomagających przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka i potencjalnych zagrożeń dot. ochrony życia i zdrowia oraz identyfikacji sposobów zmniejszenia takiego ryzyka i zagrożeń. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania BHP w górnictwie. Absolwent prestiżowych międzynarodowych Uczelni, m.in. JFEA Japonia, Instytutu Histadrut Izrael czy AIHA USA. Autor i współautor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z oceną, monitoringiem, inspekcją BHP i ppoż. oraz certyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie. Prelegent, wykładowca i trener podczas wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań dedykowanych BHP.   


Grzegorz Marchewka

 Auditor wiodący PRS Certyfikacja, posiadający ugruntowane i bogate, ponad 20-letnie, doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności we wdrażaniu i auditowaniu systemów zarządzania opartych na normach ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001. Jeden z pierwszych w Polsce auditorów EMAS mający w dorobku kilkadziesiąt zweryfikowanych organizacji. Prowadzi w PRS SA programy akredytacji EU ETS (handlu emisjami gazów cieplarnianych) oraz EMAS. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu ochrony środowiska, mających zastosowanie w auditowaniu systemów zarządzania. Prowadzi szkolenia z zakresu auditowania systemów zarządzania oraz obowiązków przedsiębiorców wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Członek Polskiego Forum ISO 14000.Krzysztof Janicki

Auditor wiodący PRS Certyfikacja posiadający ugruntowane 15-letnie doświadczenie oraz szerokie umiejętności w wdrażaniu, auditowaniu i podnoszeniu standardów jakości w zakresie systemów zarządzania opartych na normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001. Konsultant w zakresie Odpowiedzialności Społecznej Biznesu opartej na normie ISO 26000. Specjalizuje się głównie w branżach: górnictwo, budowa maszyn, przemysł spożywczy, opieka zdrowotna, budownictwo i prefabrykacja, gdzie prowadzi i wspiera projekty od ich uruchomienia, wyboru systemów, po wdrożenia dużych rozwiązań w obszarze modelowania procesów biznesowych opartych na znormalizowanych systemach zarządzania.

Ceniony trener szkoleń z zakresu auditowania systemów zarządzania oraz obowiązków przedsiębiorców wynikających
z przepisów dotyczących ochrony środowiska, zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych.

 

 

Władysław Feist

Auditor wiodący PRS Certyfikacja. Od 25 lat bierze czynny udział w auditowaniu systemów
zarządzania opartych na normach ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i PN-N 18001.  Uczestniczył w setkach auditów w organizacjach wielu branż, m.in. chemicznej, metalowej, wydobywczej, spożywczej, serwisach i salonach sprzedaży samochodów, w administracji i placówkach oświatowych, ZOZ-ach i szpitalach. Inżynier i ekspert posiadający doświadczenie m.in. w zakresie administracji publicznej, społecznej odpowiedzialności organizacji, programach antykorupcyjnych i systemach zarządzania w tych dziedzinach. Ceniony trener auditorów systemów zarządzania, a także prelegent podczas konferencji i szkoleń poświęconych doskonaleniu działań organizacji, tak w zakresie budowania i rozwoju ich systemów zarządzania, jak i podnoszenia ich społecznej odpowiedzialności.


 

Organizatorzy Programu Biznes z Sercem